Aby otworzyć załącznik nr 6-7 do SIWZ należy: 1. Pobrać na dysk cztery części. 2. Zmienić nazwy plików: - dla 1 części np. na "zal6-7.zip.001" - dla 2 części np. na "zal6-7.zip.002" - dla 3 części np. na "zal6-7.zip.003" - dla 4 części np. na "zal6-7.zip.004" 3. Rozpakować plik "zal6-7.zip.001".Aby otworzyć załącznik nr 6-7 do SIWZ należy: 1. Pobrać na dysk cztery części. 2. Zmienić nazwy plików: - dla 1 części np. na "zal6-7.zip.001" - dla 2 części np. na "zal6-7.zip.002" - dla 3 części np. na "zal6-7.zip.003" - dla 4 części np. na "zal6-7.zip.004" 3. Rozpakować plik "zal6-7.zip.001".